دکمه موبایل منو

کارآفرینی بانوی یزدی با پرورش گیاهان خاص در منزل97/11/07

کارآفرینی بانوی یزدی با پرورش گیاهان خاص در منزل97/11/07 بانوی کارآفرین یزدی با دریافت 30 میلیون تومان تسهیلات اشتغال از کمیته امداد و تبدیل منزل خود به گلخانه، گیاهان خاص و زینتی را پرورش می‌دهد. عکاس: رامین شیروانی
کارآفرینی بانوی یزدی با پرورش گیاهان خاص در منزل97/11/07 34
کارآفرینی بانوی یزدی با پرورش گیاهان خاص در منزل97/11/07 25
کارآفرینی بانوی یزدی با پرورش گیاهان خاص در منزل97/11/07 33
کارآفرینی بانوی یزدی با پرورش گیاهان خاص در منزل97/11/07 32
کارآفرینی بانوی یزدی با پرورش گیاهان خاص در منزل97/11/07 31
کارآفرینی بانوی یزدی با پرورش گیاهان خاص در منزل97/11/07 30
کارآفرینی بانوی یزدی با پرورش گیاهان خاص در منزل97/11/07 29
کارآفرینی بانوی یزدی با پرورش گیاهان خاص در منزل97/11/07 24
کارآفرینی بانوی یزدی با پرورش گیاهان خاص در منزل97/11/07 23
کارآفرینی بانوی یزدی با پرورش گیاهان خاص در منزل97/11/07 21
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.