معاونت اداری و مالی

نوراله مدبری
معاون اداری و مالی


معاونت اشتغال و خودکفایی

مرتضی فیروزآبادی
معاون اشتغال و خودکفایی


معاونت امور فرهنگی

حجت الاسلام علی جعفری
معاون امور فرهنگی


توسعه مشارکتهای مردمی

حبیب اله آسوده
معاون توسعه مشارکتهای مردمی


حقوقی و امور مجلس

حسین فتاحی زفرقندی
معاون حقوقی و امور مجلس


حمایت و سلامت خانواده

حسین خدرویسی
معاون حمایت و سلامت خانواده


مرکز برنامه ریزی و پژوهش

سعید زارع زاده
رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش


هماهنگى امور بین الملل

محسن شهرابی فراهانی
مدیر کل هماهنگى امور بین الملل


نظارت و رسیدگی به شکایات

عزت الله میرزایی
مشاور رئیس و مدیر کل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات


تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان

محمود توکلی
مدیر کل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان


روابط عمومی و اطلاع رسانی

علی اصغر سمیعی زفرقندی
مدیر‌کل روابط عمومی و اطلاع رسانی


مرکز توسعه فناوری اطلاعات ، امنیت و هوشمند سازی

مجتبی ذنوبی
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات ، امنیت و هوشمند سازی


اداره کل حراست

علی سالار کیا
مشاور رئیس و مدیر کل حراست