دکمه موبایل منو

ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان ۱۳۹۸/۰۱/۲۲

ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ از محل جمع آوری پول نقد کمک های مردمی تعداد ۱۰ هزار تخته پتو، ۲ هزار تخته فرش، ۴ هزار یخچال و سایر اقلام ضروری مانند کنسرو، لوازم بهداشتى، آب معدنی و ... به استان لرستان ارسال و در حال توزیع بین خانوارهای آسیب دیده از سیل است. عکاس: تورج نظری
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
ارسال و توزیع کمک‌های مردمی در مناطق سیل زده استان لرستان ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.