انعقاد تفاهم نامه بین کمیته امداد و جهاد کشاورزی استان یزد98/05/08

انعقاد تفاهم نامه بین کمیته امداد و جهاد کشاورزی استان یزد98/05/08 تاریخ: ۸ مرداد ۱۳۹۸ کمیته امداد و جهاد کشاورزی استان یزد به منظور اجرایی شدن اهداف شورای زکات استان تفاهم نامه همکاری امضا کردند. عکاس: رامین شیروانی
انعقاد تفاهم نامه بین کمیته امداد و جهاد کشاورزی استان یزد98/05/08 10
انعقاد تفاهم نامه بین کمیته امداد و جهاد کشاورزی استان یزد98/05/08 9
انعقاد تفاهم نامه بین کمیته امداد و جهاد کشاورزی استان یزد98/05/08 8
انعقاد تفاهم نامه بین کمیته امداد و جهاد کشاورزی استان یزد98/05/08 7
انعقاد تفاهم نامه بین کمیته امداد و جهاد کشاورزی استان یزد98/05/08 5
انعقاد تفاهم نامه بین کمیته امداد و جهاد کشاورزی استان یزد98/05/08 4
انعقاد تفاهم نامه بین کمیته امداد و جهاد کشاورزی استان یزد98/05/08 3
انعقاد تفاهم نامه بین کمیته امداد و جهاد کشاورزی استان یزد98/05/08 2
انعقاد تفاهم نامه بین کمیته امداد و جهاد کشاورزی استان یزد98/05/08 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.