مدیرکل هدایت شغلی کمیته امداد در جلسه شورای اداری کمیته امداد استان یزد98/05/26

مدیرکل هدایت شغلی کمیته امداد در جلسه شورای اداری کمیته امداد استان یزد98/05/26 تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ مدیرکل هدایت شغلی کمیته امداد در جلسه شورای اداری کمیته امداد استان یزدحضور یافت و راهبرد جدید این نهاد در حوزه اشتغال و خودکفایی را تشریح کرد. عکاس: رامین شیروانی
مدیرکل هدایت شغلی کمیته امداد در جلسه شورای اداری کمیته امداد استان یزد98/05/26 23
مدیرکل هدایت شغلی کمیته امداد در جلسه شورای اداری کمیته امداد استان یزد98/05/26 22
مدیرکل هدایت شغلی کمیته امداد در جلسه شورای اداری کمیته امداد استان یزد98/05/26 20
مدیرکل هدایت شغلی کمیته امداد در جلسه شورای اداری کمیته امداد استان یزد98/05/26 19
مدیرکل هدایت شغلی کمیته امداد در جلسه شورای اداری کمیته امداد استان یزد98/05/26 18
مدیرکل هدایت شغلی کمیته امداد در جلسه شورای اداری کمیته امداد استان یزد98/05/26 17
مدیرکل هدایت شغلی کمیته امداد در جلسه شورای اداری کمیته امداد استان یزد98/05/26 16
مدیرکل هدایت شغلی کمیته امداد در جلسه شورای اداری کمیته امداد استان یزد98/05/26 15
مدیرکل هدایت شغلی کمیته امداد در جلسه شورای اداری کمیته امداد استان یزد98/05/26 14
مدیرکل هدایت شغلی کمیته امداد در جلسه شورای اداری کمیته امداد استان یزد98/05/26 13
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.