نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان یزد با اصحاب رسانه98/07/08

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان یزد با اصحاب رسانه98/07/08 تاریخ: ۸ مهر ۱۳۹۸ نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان یزد با حضور اصحاب رسانه پیرامون مراسم مهر عاطفه ها برگزار شد. عکاس: رامین شیروانی
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان یزد با اصحاب رسانه98/07/08 11
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان یزد با اصحاب رسانه98/07/08 9
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان یزد با اصحاب رسانه98/07/08 8
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان یزد با اصحاب رسانه98/07/08 6
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان یزد با اصحاب رسانه98/07/08 4
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان یزد با اصحاب رسانه98/07/08 3
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان یزد با اصحاب رسانه98/07/08 2
نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان یزد با اصحاب رسانه98/07/08 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.