حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان در دفتر روزنامه کویر-98/8/18

حضور مدیر کل کمیته امداد استان سمنان در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 محسن مسعودیان راد مدیرکل، سعید رحمانی رئیس روابط عمومی و اسماعیل رنگریز رئیس اداره زکات کمیته امداد استان سمنان ضمن حضور در روزنامه کویر استان سمنان پاسخگوی سوالات خبرنگاران شدند. عکاس: امیرحسین کاشی منش
حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 10
حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 9
حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 8
حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 7
حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 6
حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 5
حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 4
حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 3
حضور مدیر کل کمیته امداد در دفتر روزنامه کویر-98/8/18 2
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.