برگزاری همایش کارآفرینی مددجویان مستعد اشتغال98/09/03

برگزاری همایش کارآفرینی مددجویان مستعد اشتغال98/09/03 تاریخ: ۳ آذر ۱۳۹۸ همایش آموزش مقدماتی کارآفرینی مددجویان مستعد اشتغال تحت حمایت کمیته امداد استان یزد برگزار شد. عکاس: رامین شیروانی
برگزاری همایش کارآفرینی مددجویان مستعد اشتغال98/09/03 8
برگزاری همایش کارآفرینی مددجویان مستعد اشتغال98/09/03 17
برگزاری همایش کارآفرینی مددجویان مستعد اشتغال98/09/03 14
برگزاری همایش کارآفرینی مددجویان مستعد اشتغال98/09/03 5
برگزاری همایش کارآفرینی مددجویان مستعد اشتغال98/09/03 1
برگزاری همایش کارآفرینی مددجویان مستعد اشتغال98/09/03 18
برگزاری همایش کارآفرینی مددجویان مستعد اشتغال98/09/03 13
برگزاری همایش کارآفرینی مددجویان مستعد اشتغال98/09/03 12
برگزاری همایش کارآفرینی مددجویان مستعد اشتغال98/09/03 11
برگزاری همایش کارآفرینی مددجویان مستعد اشتغال98/09/03 10
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.