دیدار مدیرکل کمیته امداد اصفهان با مدیران امور شعب بانک های ملی، سپه، تجارت، صادرات و صنعت و معدن استان 98/10

دیدار مدیرکل کمیته امداد اصفهان با مدیران امور شعب بانک های ملی، سپه، تجارت، صادرات و صنعت و معدن استان 98/10 تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۸ مدیرکل کمیته امداد اصفهان، دی ماه امسال با مدیران امور شعب بانک های ملی، سپه، تجارت، صادرات و صنعت و معدن استان به منظور تقدیر از همراهی و همکاری آنها در راستای پرداخت وام های اشتغال مددجویان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها همچنین طرح سراسری هر کارمند یک حامی برای مشارکت هر چه بیشتر کارکنان بانک های یاد شده، تشریح شد. عکاس: کریمیان
دیدارهای مدیرکل کمیته امداد اصفهان با سرپرستان امور شعب بانک های اصفهان 6
دیدارهای مدیرکل کمیته امداد اصفهان با سرپرستان امور شعب بانک های اصفهان 4
دیدارهای مدیرکل کمیته امداد اصفهان با سرپرستان امور شعب بانک های اصفهان 7
دیدارهای مدیرکل کمیته امداد اصفهان با سرپرستان امور شعب بانک های اصفهان 8
دیدارهای مدیرکل کمیته امداد اصفهان با سرپرستان امور شعب بانک های اصفهان 9
دیدارهای مدیرکل کمیته امداد اصفهان با سرپرستان امور شعب بانک های اصفهان 10
دیدارهای مدیرکل کمیته امداد اصفهان با سرپرستان امور شعب بانک های اصفهان 13
دیدارهای مدیرکل کمیته امداد اصفهان با سرپرستان امور شعب بانک های اصفهان 14
دیدارهای مدیرکل کمیته امداد اصفهان با سرپرستان امور شعب بانک های اصفهان 15
دیدارهای مدیرکل کمیته امداد اصفهان با سرپرستان امور شعب بانک های اصفهان 12
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.