انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28

انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۸ کمیته امداد آذربایجان غربی و دانشگاه آفاق ارومیه در راستای افزایش تعاملات فی ما بین قرار داد همکاری منعقدکردند. عکاس: محمد پورآذر
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 8
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 7
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 5
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 3
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 2
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آفاق ارومیه 98/10/28 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.