ارسال کمک های مردم نیکوکار استان یزد به سیل زدگان جنوب کشور98/12/03

ارسال کمک های مردم نیکوکار استان یزد به سیل زدگان جنوب کشور98/12/03 تاریخ: ۳ اسفند ۱۳۹۸ کمک های مردم نیکوکار استان یزد به وسیله چهار کامیون به مناطق زلزله زده سیستان و بلوچستان ارسال شد. عکاس: رامین شیروانی
ارسال کمک های مردم نیکوکار استان یزد به سیلزدگان جنوب کشور98/12/03 6
ارسال کمک های مردم نیکوکار استان یزد به سیلزدگان جنوب کشور98/12/03 5
ارسال کمک های مردم نیکوکار استان یزد به سیلزدگان جنوب کشور98/12/03 4
ارسال کمک های مردم نیکوکار استان یزد به سیلزدگان جنوب کشور98/12/03 3
ارسال کمک های مردم نیکوکار استان یزد به سیلزدگان جنوب کشور98/12/03 2
ارسال کمک های مردم نیکوکار استان یزد به سیلزدگان جنوب کشور98/12/03 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.