ارتباط با مدیران استان

محمد شجاعان

محمد شجاعان

مدیرکل
  • 035-36249345
محمد حسین باقریان

حسین باقریان

قائم مقام
  • 035-36280822
محمد حسین جمال پور

محمدحسین جمالپور

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 035-36249348
غلامرضا مشعل چی

غلامرضا مشعل چی

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 035-36248970
امیر زین العابدین قمی

امیر زین العابدین قمی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 035-36282266
علی محمد اسلامی منش

علی محمد اسلامی منش

معاون فرهنگی
  • 035-36249861