دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

رسانه جدید

محسن علیزاده شورکی

مدیرکل
  • 035-36249345
رضا زارعزاده مهریزی

رضا زارع زاده

قائم مقام
  • 035-36249346
علی محمد اسلامی منش

علی محمد اسلامی منش

معاون فرهنگی
  • 035-36249861
امیر زین العابدین قمی

امیر زین العابدین قمی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 035-36282266
غلامرضا مشعل چی

غلامرضا مشعل چی

معاون توسعه مشارکتهای مردمی
  • 035-36248970
محمد حسین جمال پور

محمدحسین جمالپور

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 035-36249348
محمد حسین باقریان

حسین باقریان

معاون اداری و مالی
  • 035-36280822